Đạo hiệu- Phương danh chư tôn đức Tăng Ni, Đơn vị, cá nhân hỗ trợ tịnh tài thiết kế trang Web Phatgiaophong dien.vn
Cập nhật ngày: 6/11/2018 10:04:12 AM
TT ĐẠO HIỆU- PHƯƠNG DANH SỐ TỊNH TÀI
1 Đại đức Thích Minh Tuệ 1 000 000 VNĐ
2 Đại đức Thích Ngộ Hòa 1 000 000 VNĐ
3 Đại đức Thích Hồng Tịnh 1 000 000 VNĐ
4 Đại đức Thích Thường Lạc 500 000 VNĐ
5 Đại đức Thích Ngộ Tâm 1 000 000 VNĐ
6 Đại đức Thích Trung Thuận 500 000 VNĐ
7 Đại đức Thích Hương Vân 1 000 000 VNĐ
8 Đại đức Thích Thành Nghĩa 1 000 000 VNĐ
9 Đại đức Thích Thành cát 1 000 000 VNĐ
10 Đại đức Thích Ngộ Pháp 500 000 VNĐ
11 Đại đức Thích Tuệ Hải 1 000 000 VNĐ
12 Đại đức Thích Giác Tánh 1 000 000 VNĐ
13 Ni SưThích Nữ Huệ Dung 1 000 000 VNĐ
14 Sư cô Thích Nữ Giới Tín 500 000 VNĐ
15 Sư cô Thích Nữ  Liên Chơn 1 000 000 VNĐ
16 Sư cô Thích Nữ Liên Nhã 1 000 000 VNĐ
17 Sư cô Thích Nữ Khánh Định 1 000 000 VNĐ
18 Sư cô Thích Nữ Thuần Nghiêm 1 000 000 VNĐ
19 GĐPT huyện 1 000 000 VNĐ
20 NPĐ Hải Đông 2 000 000 VNĐ
21 NPĐ Thế Mỹ C 1 000 000 VNĐ
22 NPĐ Thế Mỹ A 1 000 000 VNĐ
23 Cư sĩ Hoàng Quang Bình 1 000 000 VNĐ
24 Đạo hữu Sâm 20 USD
25 Đại đức Thích Quảng Độ 500 000VNĐ
Ban TT.TT phật giáo Phong Điền
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập