Phật học
Bốn loại ân oán trả vay trong gia đình theo lời Phật dạy
Tâm tịnh thì cõi tịnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng về ý nghĩa cầu an
Phật dạy luyện tâm như luyện kim
Hộ trì chúng Tăng là góp phần bảo vệ và giữ gìn Chánh Pháp
Ý nghĩa cúng nhang đèn,hoa quả bàn thờ Phật ngày Xuân
Ở đời, hễ có nhân thì có quả, vì vậy cúng một dĩa trái cây cho Đấng Giác Ngộ là tự ý nhắc nhở mình làm cái nhân lành để được quả tốt.
Những việc nên làm để giúp đỡ cho người mất vào ngày cuối năm
Những ngày cuối năm, người mất rất trông mong người thân nhớ đến họ. Mình giúp họ tốt nhất là thông qua việc tu tập của mình. Dùng phước báu của mình để hồi hướng cho họ, thế nên bạn phải có tu tập, có công phu tu tập mới được.
Người niệm Phật phải tu hành những điều gì?
Nếu tuy thường niệm Phật, nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh!
Phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc lâm chung
Việc vượt qua cửa tử là điều hệ trọng, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, tất nhiều kiếp sẽ chịu khổ lụy đâu có ai thay thế cho mình? Phải chú ý nghĩ suy và ghi nhớ kỹ!
Vì sao đệ tử Phật phải ghi nhớ ngày Phật thành đạo?
Suốt hơn 2500 năm, trải qua bao thăng trầm, nhưng ánh sáng Phật Pháp vẫn không ngừng soi lối cho nhân loại, từng bước đưa chúng sinh về đến bến bờ của an vui, của giác ngộ.
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập